skip to Main Content
Dronebox Digitizing

วาด,วัด พื้นที่หรือเส้นทาง อย่างไรใน Dronebox

สวัสดีครับ ทุกๆท่าน วันนี้ผมจะมาแนะนำอีกหนึ่งฟังก์ชันที่น่าสนใจใน Dronebox นั่นก็คือเครื่องมือวาดและวัด (Digitizing)

ก่อนอื่นเราต้องทำการเลือก Project และ Task ที่ต้องการวาด หรือวัดพื้นที่ก่อนครับ

จากนั้น จะสังเกตุที่มุมขวาบนของแผนที่ จะแสดงเครื่องมือการวาดขึ้นมาครับ

โดยจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน

ส่วนแรก จะเป็นเครื่องมือการวาดประเภทต่างๆ

เครื่องมือ จะเป็นเครื่องมือประเภทการวัด หรือการวาดเส้นทาง (Line)

เครื่องมือ จะเป็นเครื่องมือประเภทการวัด หรือการวาดพื้นที่รูปปิด (Polygon)

เครื่องมือ จะเป็นเครื่องมือประเภทการวัด หรือการวาดพื้นที่รูปปิดแบบสี่เหลี่ยม (Rectangle Polygon)

เครื่องมือ จะเป็นเครื่องมือประเภทการวาดจุด (Point)

เราไปดูตัวอย่างของแต่ละประเภทกันเลยนะครับว่า วาดออกมาแล้วจะมีลักษณะแบบไหน

1) เครื่องมือวาดเส้นทาง (Line) เมื่อเลือกแล้ว ให้ทำการเลือกจุดเริ่มต้นที่ต้องการวัดเส้นทาง โดยคลิกไปบนแผนที่ จากนั้นเลือกจุดต่อไป สามารถสร้างได้หลายจุดเป็นเส้นต่อกันไป โดยหากต้องการกดเลือกจุดสิ้นสุด ให้ทำการ double click เพื่อเป็นการหยุดทำงานของเครื่องมือ

2) เครื่องมือวาดพื้นที่รูปปิด (Polygon) เมื่อเลือกแล้ว ให้ทำการเลือกจุดเริ่มต้นที่ต้องการวัดขนาดพื้นที่ โดยคลิกไปบนแผนที่ จากนั้นเลือกจุดต่อไป สามารถสร้างได้หลายจุดเป็นเส้นต่อกันไป โดยหากต้องการกดเลือกจุดสิ้นสุด ให้ทำการเลือกที่จุดเดียวกับจุดเริ่มต้น เพื่อเป็นการหยุดทำงานของเครื่องมือ

3) เครื่องมือวาดพื้นที่รูปปิดแบบสี่เหลี่ยม (Rectangle Polygon) เมื่อเลือกแล้ว ให้ทำการลากจุดเริ่มต้นที่ต้องการวัดขนาดพื้นที่ โดยลากขยายพื้นที่ตามความต้องการ และคลิกอีกครั้งเพื่อหยุดทำงานของเครื่องมือ

4) เครื่องมือประเภทการวาดจุด (Point) เมื่อเลือกแล้ว ให้ทำการเลือกตำแหน่งบนแผนที่ เผื่อปักจุดโดยการคลิก 1 ครั้ง เป็นการสิ้นสุดการทำงานของเครื่องมือ

เมื่อสร้างเส้นทาง หรือพื้นที่เสร็จแล้ว Dronebox จะทำการบันทึกชั่วคราวไว้เมื่อหน้าเว็บถูก Reload จะทำให้ layer ที่วาดหายไป หากต้องการบันทึกการวาดแบบถาวรลงในโปรเจคนั้นสามารถทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

เมื่ออยู่หน้ารวมงาน (Tasks) จะแสดงจำนวนการวาดที่วาดเข้าไป สามารถกดบันทึกทั้งหมดทั้งหมดได้ที่นี่

หรือเข้าไปที่ Digitizing จากนั้นสามารุเลือกบันทึกทีละ Layer ได้ หรือบันทึกทั้งหมด

เมื่อกดบันสึกเสร็จแล้ว แต่ละ layer จะสามารถแก้ไขชื่อ สี และลบ Layer ได้

โดยเลือกที่ ไอคอนรูปดินสอ เพื่อเข้าแก้ไข Layer ที่เลือก

เท่านี้ ก็เป็นการเสร็จสิ้นการวาด วัดพื้นที่แล้วนะครับ ไม่ยากเลยนะครับ ครั้งหน้าจะมาพบกับการวัดปริมาตร (Volume) กันนะครับ

Back To Top