skip to Main Content
Dronebox 3d

แสดงข้อมูล 3 มิติใน Dronebox อย่างไร

สวัสดีครับ กลับมาพบกันอีกแล้วกับการใช้งาน Dronebox เบื้องต้นครับ วันนี้ผมขอแนะนำการเรียกดูและแสดงข้อมูลในรูปแบบ 3 มิติใน Dronebox กันครับ ซึ่งหลังจากที่เราทำการประมวลผลข้อมูลภาพถ่ายที่ได้จากโดรนเสร็จแล้ว (สามารถเข้าไปอ่านเพิ่มเติมได้ที่) เราก็จะสามารถแสดงข้อมูลแผนที่ทั้งในรูปแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ ได้ในคราวเดียวกันเลยครับ นั้นก็เพราะว่า Dronebox เราได้ทำการสร้าง 3D Tiles ไว้ให้แล้วจึงสามารถนำเอาข้อมูลมาแสดงในรูปแบบ 3 มิติได้เลยทันทีครับ ซึ่ง Dronebox เราได้ใช้ CesiumJS เป็นหลักในการแสดงข้อมูลแผนที่ 3 มิติเลยครับ

  1. เมื่อเราเข้าไปที่โปรเจ็คแล้ว ก็จะเห็นข้อมูลแบบเริ่มต้นจะเป็นแผนที่ 2 มิติครับ

2. ให้เราคลิกที่ปุ่ม 3D ที่อยู่ตรงมุมล่างขวา ได้เลยครับ

3. จากนั้นเราก็จะสามารถแสดงข้อมูลแผนที่ในแบบ 3 มิติได้แล้วครับ

ในครั้งถัดไปผมก็จะนำเสนอการทำงานในแบบแผนที่ 3 มิติกันต่อนะครับ อย่างเช่น การใช้เครื่องมือวัดระยะในแบบ 3 มิติกันครับ

Back To Top